top of page

ייעוץ אסטרטגי

> ייעוץ אסטרטגי

חברת תוצאות מלווה את ההנהלות הבכירות של ארגונים להגדיר את המטרות והיעדים העסקיים שלהם על ידי מיפוי משותף של המאפיינים הקובעים את אופי .הארגון, הגדרת מנועי צמיחה והיתרונות התחרותיים שלו


אנו מסייעים ביצירת קונספט שיווקי מבדל, המתבסס על נכסי הארגון, גיבוש העקרונות ודרכי הפעולה וכן קביעת הסגמנטים המועדפים להשגת פריצות דרך עסקיות משמעותיות שיגדילו את הערך של הארגון.

חברת תוצאות מסייעת לעצב את האסטרטגיה התואמת את השינויים בסביבה העסקית ואת יכולות הליבה של הארגון ולהתאים את עצמם לתנאי השוק והסביבה המשתנים ללא הרף.

אנו מסייעים בתכנון ומעניקים ליווי יישומי לחברות בגיבוש אסטרטגיית חדירה לשווקים בינלאומיים חדשים, בחירה ותיעדוף השווקים הרלוונטיים למנועי הצמיחה של הארגון,  הגדרת פורטפוליו של המוצרים/שירותים לאותם שווקים, יצירת מיצוב ייחודי ורב ערך שיהיה בר-ביצוע ומעשי באמצעות מודלים ושיטות ניתוח חדשניות.

על מנת לעמוד בכל האתגרים המהותיים של הארגון נדרש לבחון, לזהות, להבין ולהגדיר את מנועי הצמיחה שלו, להוביל את כיווני ההתפתחות שלו ולמקד את מאמצי הארגון באפיקים המניבים את הערך הגבוה ביותר. צמיחת הארגון מושתת על נכסים ויכולות של הארגון ועל היכולת שלו ליצור שיפור מתמשך בתוצאות, על-ידי מינוף יתרונות תחרותיים והובלת רציפה של החשיבה הניהולית בארגון.

bottom of page