top of page

אבחון ומיון

מודל האבחון התוצ‎אתי – לגיוס בכירים ו/או אנשי מכירות

המודל הינו פיתוח של חב' תוצאות והוא תוצאה של שנים רבות של מחקר וכן של פיתוח תמידי מידי שנה בשנה.

המתודולוגיה

פיתחנו מתודולוגיה מאוד אפקטיבית הן לסינון המועמדים עד שלב הראיונות והן לגבי שני סוגי הראיונות השונים בתכלית. יש לנו טכניקת תשאול ייחודית לכל אחד מסוגי הראיונות  –  בכדי לאבחן בכל אחד מהם את החלקים הרלוונטיים בפאזל שיתן לנו את התמונה של פוטנציאל ההצלחה של המועמדים.

הגדרה נכונה של גורמי ההצלחה האישיותיים בתפקיד המיועד.

סינון איכותי של קורות החיים של המועמדים

 ראיון ראשון – ראיון התרשמותי: היכרות עם הידע והניסיון של המועמדים

 ראיון שני – ראיון התנהגותי: היכרות עם היכולת והגישה של המועמד

 מרכז הערכה.

המטרה

להגיע לאבחון ברמת הגבוהה ביותר של הגישה הנהולית/מכירתית, היכולת, הכישורים ופוטנציאל ההצלחה של המועמדים לתפקידי ניהול או מכירות. 

הדרך

לצורך המחשה:

מרבית המראיינים שואלים בפתיחת הראיון ההתרשמותי את השאלה הבנאלית: "ספר לי על עצמך" או "ספר לי על הניסיון המקצועי שלך" או ווריאציה דומה. אנו שואלים: "האם תוכל לומר מה קיבלת מכל אחד מאבני הדרך של חייך (לימודים, צבא, עבודה וכו')?" הסיבה לכך היא שהמועמד מגיע אלינו עם הידע, היכולת והמיומנויות שהוא ספג מהשלבים השונים בחייו ולא רק עם מה שהוא נתן מעצמו. הניסיון המקצועי הינו רלוונטי בתרומה שלו ליכולת של המועמד ולא במספר השנים או בתיאור התקפיד שהופיע על כרטיס הביקור שלו.יש אנשים בעלי 10 שנות ניסיון במכירות/ניהול אך חלקם למדו את התפקיד במשך חצי שנה ואח"כ עשו את אותה עבודה במשך 9.5 שנים ללא שום שדרוג המיומנויות שלהם, לעומתם יש מועמדים שלמדו במשך 10 שנים שלמות ושדרגו את המיומנויות שלהם מידי יום.
 

במסמך זה נפרט בעיקר את השלב של מרכז הערכה שהתכנים שלו הינם בעלי המשקל הגבוה ביותר באבחון ובקביעת ההתאמה (הן לתפקיד והן לארגון שלכם) ואת פוטנציאל ההצלחה של המועמדים.

> מרכז הערכה - האבחון המעשי 

 • למרכז הערכה יוזמנו עד שישה מועמדים (אך לא פחות מארבעה) שעברו את השלבים הקודמים בהצלחה. עם יש 8 מועמדים שעברו בהצלחה – אזי יש לקיים שני מרכזי הערכה נפרדים. 
   

 • למרכז הערכה יוזמנו מטעמינו: המנהל האישי (של התפקיד המיועד), נציג מח' משאבי אנוש, מנהל בכיר בארגון ויש אפשרות להזמין קולגה מהצוות המיועד (בעיקר בתפקידי שטח או בתפקיד בעל מאפיינים צוותיים). 
   

 • מרכז הערכה ימשך בין 4 ל – 5 שעות.
   

 • התהליך כולו יצולם במצלמה (גלויה), יש להכין קלטות, כלי כתיבה וכיבוד קל.
   

 • מנחה מרכז הערכה יכין לכל המשתתפים/מאבחנים (מטעמינו) גיליונות אבחון (אנו נספק דוגמא של גיליון כזה) וכן עותק של כל המבדקים שהוא בחר לקיים באותו מרכז הערכה (יש מגוון רחב לבחירה בהתאם לתפקיד, להגדרת גורמי ההצלחה, ההתאמה למחלקה בה המועמד יעבוד וכו.
   

 • מנחה מרכז הערכה יזמן את המאבחנים מטעמכם כשעה לפני המועמדים לצורך הכנה יעודית ותדרוך.  

> התהליך

,המנחה של תהליך האבחון צריך להשרות אוירה ידידותית, נעימה ופתוחה וכן לאפשר ביטוי של הומור וחיוכים בכדי לאזן את אווירת המעבדה במרכז הערכה יש 8 שלבים שונים :

> לסיכום

לאחר מרכז הערכה יתקיים דיון שבו יציגו כל המשתתפים באבחון את גיליונות האבחון שלהם ואת חוות דעתם ע"פ שיטת הנחיה מתודית 
שתוביל לקבלת החלטה לגבי המועמד המתאים ביותר לתפקיד ולארגון.

bottom of page